Sanasto (Alpha)

Add-on = lisäosa Adversary = vastustaja Air gap = eristetty, tulee sanoista "ilmaa välissä" Antivirus = virustorjunta Asset = omaisuus Attack = hyökkäys Browser fingerprint = selaimen tunniste Capability = kyky Command and control server = komento- ja ohjauspalvelin Command line = komentorivi Cookies = keksit Cryptography = kryptografia Data = tiedot Decrypt = purkaa salaus Digital Signature = digitaalinen allekirjoitus DDoS = Distributed Denial of Service attack = Hajautettu palv...
Read post