Sanasto (Alpha)

Add-on = lisäosa

Adversary = vastustaja

Air gap = eristetty, tulee sanoista "ilmaa välissä"

Antivirus = virustorjunta

Asset = omaisuus

Attack = hyökkäys

Browser fingerprint = selaimen tunniste

Capability = kyky

Command and control server = komento- ja ohjauspalvelin

Command line = komentorivi

Cookies = keksit

Cryptography = kryptografia

Data = tiedot

Decrypt = purkaa salaus

Digital Signature = digitaalinen allekirjoitus

DDoS = Distributed Denial of Service attack = Hajautettu palvelunestohyökkäys

Domain name = verkkotunnuksen nimi

Encrypt = salata

Encryption = salaus

Encryption key = salaus avain

E2E = End-to-end encryption = päästä päähän salaus

File Fingerprint = tiedoston tunniste

File system = tiedostojärjestelmä

FOSS = Free (as in freedom) Open-source software = vapaa (vapaus) avoimen lähdekoodin ohjelma

FTP = File Transfer Protocol = tiedonsiirtoprotokola

Fingerprint = tunniste

Firewall = palomuuri

Forward Secrecy = jatkosalaisuus

FDE = Full disk encryption = koko levyn salaus

HTTPS = Hypertext Transfer Protocol Secure

IMAP = Internet Message Access Protocol

Internet filtering = Internetin suodatus

IP address = Internet Protocol address = Internet protokola osoite

Key = avain

Key Fingerprint = avaimen tunniste

Key pair = avain pari

Key verification = avaimen vahvistus

Keylogger = näppäilytallennin tai näppäinnauhuri

Keyring = avainrengas

Malware = haittaohjelma

MITM = Man-in-the-middle attack = Mies välissä -hyökkäys

Master password = pääsalasana

Metadata = metatiedot

OTR = Off-the-Record

OTP = One-time password = yhden kerran salasana

OS = Operating system = käyttöjärjestelmä

Passive adversary = passiivinen vastustaja

Passphrase = salalause

Password = salasana

Password manager = salasananojen hallinta työkalu

PGP = Pretty Good Privacy

Protocol = protokola

Pseudonym = nimimerkki

Risk assessment = riskin arviointi

SSL = Secure Sockets Layer

Security Certificate = turvatodistus

Security question = turvallisuus kysymys

SSH = Secure Shell

Threat = uhka

Threat model = uhkamalli

Throwaway address = kertakäyttö osoite

Transport encryption = salaus liikenteessä

2FA = Two-factor authentication = Kahden vaiheen vahvistus

Undelete files = palauta tiedostoja

VoIP = Voice over Internet Protocol = ääni Internetin yli

VPN = Virtual Private Network = virtuaalinen yksityinen verkko

Zero day = nollapäivä

Tämä sanasto perustuu EFF:n sanalistaan.